O nás

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace jehož zřizovatelem je Plzeňský kraj, je situován v malé obci Milíře - klikněte sem pro zobrazení mapy západně od města Tachova - klikněte sem pro zobrazení mapy, v krásné přírodě Českého lesa.

Hlavním účelem organizace je poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání Domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace poskytuje sociální služby pobytové s celoročním ubytováním, poskytnutím základních činností sociálních služeb (péče o osobu, hygiena, strava, výchovné a aktivizační činnosti, sociální poradenství, kontakt se společenským prostředím, pracovní terapie, sociální poradenství, uplatnění práv a zájmů) zdravotní péči, možnost školní docházky, pro mentálně postižené osoby od 3 do 40 let věku a to pomocí rozvíjení sociálního kontaktu s mladými lidmi bez postižení dosáhnout příležitosti a možnosti, které jim napomohou se zapojit a integrovat do běžného života společnosti.

Okruh osob, jimž je sociální služba určena

Osoby s mentálním postižením - a osoby s mentálním postižením s přidruženými vadami pohybového, sluchového nebo zrakového aparátu nebo jejich kombinace. Věková kategorie klientů: děti předškolního věku (3-7 let), mladší děti (7-10 let), starší děti (11-15 let), dorost (16-18 let), mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-40 let).

Kapacita pobytové formy poskytování:

počet klientů - 65

Cílem sociálních služeb v Domově je:

Podpora integrace - každodenním působením na klienty směřovat k jejich začlenění do běžného života, k jejich seberealizaci a uplatnění.

Podpora nezávislosti - usilovat o získání, obnovení či posílení samostatnosti klientů v nejvyšší možné míře.

Ochrana klientů - vždy poskytovat ochranu klientům v možnostech uplatňovat svá práva, naplňovat své potřeby a prosazovat své zájmy.

Vyrovnání příležitostí - napomáhat klientům odstranit znevýhodnění tím, že se snižuje omezení plynoucí z jejich sociální situace.

Podpora vzdělávání - v souladu se školským zákonem zajistit klientům školní docházku, dosažení možného stupně vzdělání a toto vzdělávání podporovat a naplňovat i mimo dobu výuky.

Podpora aktivity - podporovat volnočasové a zájmové programy, jež napomáhají k soudržnosti a soužití klientů.

Jednotlivé cíle jsou pak konkretizovány v individuálních plánech jednotlivých klientů.

Zásady poskytované sociální služby

Poskytování sociálních služeb v Domově je založeno na následujících zásadách:

  • příčiny vzniku nepříznivé sociální situace jako podmínky pro poskytnutí pomoci se nezkoumají,
  • sociální služby nesmí omezovat nebo snižovat aktivitu klientů,
  • obnovení nebo posilování samostatného rozhodování klientů,
  • poskytování služeb s respektem ke klientovi a jeho lidským právům,
  • umožnění klientovi spolurozhodovat o poskytované sociální službě,
  • při poskytování služeb usilovat o co nejpřirozenější prostředí,
  • zkoumat individuální, komplexní situaci klienta, respektování názoru klienta.
obrazek

Své služby nabízíme osobám na celoročním, týdenním i denním pobytu.
Máte-li zájem o využívání některých z poskytovaných služeb nebo jen chcete získat podrobnější informace, neváhejte nás kontaktovat, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy.

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek
TOPWEBY - webhosting, domény, tvorba www