O našem domově

   Základní údaje, poslání, cíle a zásady poskytovaných sociálních služeb, okruh osob, jimž jsou služby určeny a další informace o našem Domově.čtěte více

Život v Domově

    Nedílnou součástí poskytované sociální služby v našem Domově je výchovně vzdělávací činnost, které věnujeme poměrně značný prostor.čtěte více

Pro  zájemce

   Informace ohledně ubytování, stravy, poskytovaných službách a mnoho dalších informací, které v případě zájmu o naše služby potřebujete vědět. čtěte více

Aktuálně