O našem Domově

Základní údaje

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 347 01 Tachov

:               48329771

DIČ:            CZ48329771 (nejsme plátci DPH)

Zřizovatel:  Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, zřizovací listina

důvod založení organizace: poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Právní forma: příspěvková organizace

Zápis v OR:  Krajský soud v Plzni, oddíl Pr, vložka 655

 

Poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby, Okruh osob, jimž je služba určena

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře je poskytnutí podpory a pomoci lidem, kteří nejsou schopni samostatně si zabezpečit své životní potřeby z důvodu jejich zdravotního postižení.

Cílem Domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře je, aby uživatelé prožili svůj život v důstojném a příjemném prostředí, způsobem, který bude rozvíjet a podporovat jejich schopnosti. Toho bychom rádi dosáhli poskytováním takových služeb, které jsou individuálně přizpůsobené potřebám uživatelů a lze je prostřednictvím naší služby realizovat.

 

Zásady poskytované sociální služby

Poskytování sociálních služeb v Domově je založeno na následujících zásadách:

  • příčiny vzniku nepříznivé sociální situace jako podmínky pro poskytnutí pomoci se nezkoumají,
  • sociální služby nesmí omezovat nebo snižovat aktivitu klientů,
  • obnovení nebo posilování samostatného rozhodování klientů,
  • poskytování služeb s respektem ke klientovi a jeho lidským právům,
  • umožnění klientovi spolurozhodovat o poskytované sociální službě,
  • při poskytování služeb usilovat o co nejpřirozenější prostředí,
  • zkoumat individuální, komplexní situaci klienta,

respektování názoru klienta.

 

Okruh osob, jimž je sociální služba určena 

Osoby s mentálním postižením a osoby s mentálním postižením s přidruženými vadami pohybového, sluchového nebo zrakového aparátu nebo jejich kombinace.

Věková kategorie klientů: od 3 let do 40 let.

Kapacita domova: 65 osob.

Osobám poskytujeme celoroční pobytové služby. Máte-li zájem o využívání některých z poskytovaných služeb nebo jen chcete získat podrobnější informace, neváhejte nás kontaktovat, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy.