Poděkování za pomoc

Vážíme si každé pomoci, která se nám dostane,


 a proto bychom touto cestou rádi poděkovali panu Martinu Košťálovi, za pomoc s mechanizací při provádění lesnických prací.

Naše díky patří i LČR za darování materiálu ke stavbě Májky.

 

Zveřejněno: 15. 5. 2023