Výtěžek z Discoplesu

Domov Milíře děkuje všem účastníkům a zejména pořadatelům 1. ročníku Charitativního Disco plesu Studánka 2023.

Z krásné akce jsme obdrželi na účet určený pro sponzorské příspěvky naší organizace finanční prostředky ve výši 33 360 Kč. Jsme potěšeni a slibujeme, že celá částka bude použita ke zvýšení kvality života našich uživatelů- plánujeme zakoupení herních a aktivizačních prvků na naši zahradu. Děkujeme, že pomáháte.

 

Blanka Šmichová

ředitelka organizace