Návštěva ze ZŠ Zárečná

V předvánočním čase náš Domov navštívili žáci ze ZŠ Zárečná. Jako již tradičně pro nás měli připravený dárek v podobě finančního daru v hodnotě 18 163,- Kč. Jako poděkování za jejich ochotu a štědrost jsme si pro ně připravili pestrý program v podobě vystoupení klientů Domova, do kterého se i sami zapojili. Pro žáky bylo připraveno také rukodělné tvoření, kde si společně s klienty Domova vyrobili drobné vánoční ozdoby. Příjemně strávené předvánoční dopoledne jsme zakončili přátelským posezením u vánočně protřeného stolu.